woensdag, 25 december 2013

Kerstboodschap

Dames en Heren,

In de eerste plaats wensen mijn innemende vriendin en ikzelf een dankwoord te richten tot U allen die op een of andere manier in onze vreugde hebben deelgenomen ter gelegenheid van onze talrijke spelnamiddagen en spelavonden. Hierbij denken wij aan al degenen die de spelregels hebben voorbereid. Wij denken ook aan de tientallen vrienden die hebben deelgenomen aan een spel.

Wij hebben de eensgezindheid onder de spelers aangevoeld en ook de genegenheid van deze mensen die volop meeleefden met het geluk een spel te mogen spelen. Het was hartverwarmend.

Kerstmis biedt ieder van ons een goede gelegenheid om even te bezinnen over de bordspellen, zowel over de goede bordspellen als over de slechtere spellen.

Barbara en ikzelf hebben teruggedacht aan prachtige spellen, maar ook aan de verschrikkelijk slechte spellen die we hebben doorstaan. Samen, zijn wij erin geslaagd om toch meer goede dan slechte spellen te spelen en hebben wij sedert lang een diepe liefde voor het bordspel kunnen winnen.

Binnen een week gaat een nieuw jaar van start. Dat jaar zal gekenmerkt worden door een wereldwijde evolutie van het bordspel. Het is onze hoop dat dit nieuwe jaar gepaard zou gaan met meer goede bordspellen, zowel op strategisch als tactisch vlak, met groter respect voor de kleine kaartspellen en de overtuiging dat spellenblogs een ware rijkdom betekenen.

Tijdens de komende jaren zal de wereld van de spellenclubs nog ingrijpender evolueren. Aansluitend op die vooruitgang zouden een grotere sociale verbondenheid en een groter wederzijds respect tussen de verschillende spelers over de hele wereld dienen tot stand te komen. Ieder van ons kan daartoe bijdragen door op regelmatige basis een spellenclub te bezoeken.

In die geest zal ikzelf, de man achter deze blog, alle bewoners van ons mooi en geliefd land én buurland met verslagen over spellen blijven dienen. Van harte wens ik ieder van U een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedige start in het nieuwe millennium.

Hoogachtend,

Ditterio

 

De commentaren zijn gesloten.